koch jungkoch
Salzburg
Dorint City Hotel Salzburg
Koch / Jungkoch (m/w/d)
Salzburg
Dorint City Hotel Salzburg
rezeptionist
Salzburg
Star Inn Hotelbetriebs GmbH Star Inn Hotel Salzburg Gablerbräu
Rezeptionist (m/w/d) in Teilzeit
Salzburg
Star Inn Hotelbetriebs GmbH Star Inn Hotel Salzburg Gablerbräu
chef de rang
Salzburg
Dorint City Hotel Salzburg
Chef de Rang (m/w/d)
Salzburg
Dorint City Hotel Salzburg
Bar- und Servicemitarbeiter (m/w/d)
Salzburg
Dorint City Hotel Salzburg
bar mitarbeiter
Salzburg
Dorint City Hotel Salzburg
Rezeptionist (m/w/d) in Vollzeit
Salzburg
Star Inn Hotelbetriebs GmbH Star Inn Hotel Salzburg Gablerbräu
rezeptions mitarbeiter
Salzburg
Star Inn Hotel Salzburg Zentrum
Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit und in Teilzeit
Salzburg
Star Inn Hotel Salzburg Zentrum
Hausmeister (m/w/d) im Housekeeping
Salzburg
Schloss Fuschl, A Luxury Collection Resort & Spa, Salzburg
hausmeister
Salzburg
Schloss Fuschl, A Luxury Collection Resort & Spa, Salzburg
zimmerbursche
Salzburg
Schloss Fuschl, A Luxury Collection Resort & Spa, Salzburg
Zimmermädchen/Zimmerbursche (m/w/d)
Salzburg
Schloss Fuschl, A Luxury Collection Resort & Spa, Salzburg
Chef de Rang / Zahlkellner (m/w/d)
Salzburg
Marriott International
DIREKTER ARBEITGEBER
Chef de Rang / Zahlkellner (m/w/d)
Salzburg
Marriott
DIREKTER ARBEITGEBER
Demi Chef de Partie
Salzburg
Marriott
DIREKTER ARBEITGEBER
Commis Patissier
Salzburg
Marriott